Türkçe Kelime Hazinesi Testi

Kaç tane Türkçe kelime bildiğini öğren

Türkçe kelime hazinenizi (dağarcığı) ölçün

Ortalama 3 dakika içerisinde kaç tane Türkçe kelime bildiğinizi öğrenebilirsiniz.


Bu test iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada size 35 kelime göstereceğiz. İyi bildiğiniz kelimeleri seçmelisiniz. Kelimeleri seçtikten sonra ikinci aşamaya geçmelisiniz. İkinci aşamada 10 soru göreceksiniz. Burada aynı anlama gelen kelimeyi seçmeli veya kelimenin anlamını bilmiyorsanız "Bilmiyorum" seçeneğini seçmelisiniz. Devam ettiğinizde seviyenize göre 10 soru daha göreceksiniz. Büyük olasılıkla, ikinci aşamada toplamda 20 soru göreceksiniz, ancak seviyenize bağlı olarak 10 ila 40 soru olabilir.

Neden kelime hazinenizi kontrol etmelisiniz?

Dil öğrenimi şu bölümlerden oluşmaktadır: dil bilgisi, kelime öğrenimi ve konuşma. Bunlardan; dil bilgisi en kısa sürede tamamlanabilecek olandır. Konuşma ise ancak kelime biliyorsanız mümkündür. Bir dilde onbinlerce kelime bulunmaktadır. Kelime öğrenme süreci oldukça uzundur. Ne kadar kelime bildiğinizi bilmek ve öğrenme sürecinizi buna göre planlamak için kelime hazinenizi test edebilirsiniz.

Örnek bir kelime dağarcığı test videosu

Örnek testi izlemek için tıklayın

Hangi seviyede için kaç kelime bilmelisiniz?

Tablo: CEFR seviyelerine dayalı olması gereken yaklaşık aktif ve pasif kelime sayısı
Seviye Aktif kelime aralığı Pasif kelime aralığı
A1 0-300 0-600
A2 301-750 601-1500
B1 751-1500 1501-3000
B2 1501-3000 3001-6000
C1 3001-5500 6001-11000
C2 5501-11000 11001-20000+
Dil Yeterlilik Seviyeleri
BAŞLANGIÇ
A1 Somut ihtiyaçların karşılanmasına yönelik alışılmış günlük ifadeleri ve çok temel cümleleri anlayabilir ve kullanabilir. Kendini ve başkalarını tanıtabilen, nerede yaşadığı gibi kişisel detaylarla ilgili sorular sorup cevaplayabilen, tanıdığı insanlar ve sahip oldukları şeyler. Karşınızdaki kişinin yavaş ve net konuşması ve yardım etmeye hazır olması koşuluyla basit bir şekilde etkileşim kurabilir.
A2 En yakın alakalı alanlarla ilgili cümleleri ve sık kullanılan ifadeleri anlayabilir (örn. Çok temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel coğrafya, istihdam). Tanıdık ve rutin konularda basit ve doğrudan bilgi alışverişini gerektiren basit ve rutin görevlerde iletişim kurabilir. Geçmişi, yakın çevresi ve acil ihtiyaç duyulan alanlardaki konuları basit terimlerle tanımlayabilir.
BAĞIMSIZ (ORTA)
B1 İşte, okulda, boş zamanlarında vb. Düzenli olarak karşılaşılan tanıdık konulardaki açık standart girdinin ana noktalarını anlayabilir. Dilin konuşulduğu bir bölgede seyahat ederken ortaya çıkması muhtemel çoğu durumla başa çıkabilir. Tanıdık veya kişisel ilgi alanına giren konularda basit bağlantılı metinler üretebilir. Deneyimleri ve olayları, hayalleri, umutları ve hırsları tanımlayabilir ve fikir ve planlar için kısaca nedenler ve açıklamalar verebilir.
B2 Uzmanlık alanındaki teknik tartışmalar da dahil olmak üzere, hem somut hem de soyut konulardaki karmaşık metinlerin ana fikirlerini anlayabilir. Her iki taraf için de zorlanma olmadan, anadili İngilizce olan kişilerle düzenli etkileşimi oldukça mümkün kılan bir derece akıcılık ve kendiliğindenlik ile etkileşime girebilir. Çok çeşitli konularda net, ayrıntılı metinler üretebilir ve çeşitli seçeneklerin avantaj ve dezavantajlarını vererek güncel bir konuya bakış açısını açıklayabilir.
YETKİN (İLERİ)
C1 Çok çeşitli zorlu, uzun metinleri anlayabilir ve örtük anlamı tanıyabilir. İfadeleri çok açık bir şekilde aramadan kendini akıcı ve spontane bir şekilde ifade edebilir. Dili sosyal, akademik ve profesyonel amaçlar için esnek ve etkili bir şekilde kullanabilir. Karmaşık konularda net, iyi yapılandırılmış, ayrıntılı metinler üretebilir, örgütsel kalıpların, bağlayıcıların ve uyumlu araçların kontrollü kullanımını gösterir.
C2 Duyduğu veya okuduğu hemen her şeyi kolaylıkla anlayabilir. Farklı sözlü ve yazılı kaynaklardan gelen bilgileri özetleyebilir, tutarlı bir sunumda argümanları ve açıklamaları yeniden oluşturabilir. Kendini spontane, çok akıcı ve kesin bir şekilde ifade edebilir, daha karmaşık durumlarda bile daha ince anlam tonlarını ayırt edebilir.
Tablo: Cefr dil seviyeleri (CEFR: Diller için Avrupa Referans Çerçevesi: Öğrenme, öğretme, değerlendirme)

Kelime nedir?

Kelime dağarcığı "etkili bir şekilde iletişim kurmak için bilmemiz gereken kelimeler; konuşmadaki kelimeler (ifade edici kelime haznesi) ve dinlemedeki kelimeler (alıcı kelime hazinesi)"dir (Neuman&Dwyer, 2009, s. 385).

Alıcı Kelime Bilgisi (Pasif kelimeler)

Alıcı sözcük dağarcığı, öğrencilerin bağlam içinde kullanıldıklarında tanıdıkları ve anladıkları, ancak üretemeyecekleri sözcüklerdir. Öğrencilerin okurken bir metni gördüklerinde veya karşılaştıklarında fark ettikleri ancak konuşma ve yazmada kullanmadıkları kelime dağarcığıdır (Stuart Webb, 2009).

Üretken Kelime Bilgisi (Etkin kelimeler)

Üretken kelime dağarcığı, dil öğrenenlerin anladığı ve doğru telaffuz edebildiği ve konuşma ve yazmada yapıcı bir şekilde kullanabileceği kelimelerdir. Alıcı kelime haznesi için gerekli olanı ve uygun zamanda konuşma veya yazma becerisini içerir. Bu nedenle, üretken kelime dağarcığı aktif bir süreç olarak ele alınabilir, çünkü öğrenciler düşüncelerini başkalarına ifade etmek için kelimeleri üretebilirler (Stuart Webb, 2005).

Etkin kelimelerin sayısı pasiflerden daha azdır. Çünkü insanlar dinleyerek, okuyarak ve görerek farklı konulardaki binlerce kelimeyi anlar, ancak sadece ilgi alanlarına uygun kelimeleri ve yaygın olarak kullanılan kelimeleri (özellikle konuşurken) kullanabilirler. İnsanların anlamak için kullandıkları kelimeler pasiftir ve yeni yapıları ifade etmek ve inşa etmek için kullanılan kelimelere aktif kelimeler denir.

Kelime nelerden oluşur?

Sayılar, günler, mevsimler, aylar, ülkeler, diller, duygular, sıfatlar, edatlar, zamirler vb.. kavramları tanımlayan dil birimidir.